“Współpraca oznacza dwie litery: MY”

“Współpraca oznacza dwie litery: MY”
G.M. Verity

 

Umiejętność współpracy to jedna z bardziej cenionych kompetencji emocjonalno-społecznych. Wpływa na relacje z innymi ludźmi i przy-daje się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Łączy się ściśle z innymi umiejętnościami i zależy od indywidualnych predyspozycji (tem-peramentu, charakteru), lecz bez niej niemożliwe jest harmonijne współbrzmienie z innymi.

Na czym polega współpraca?
Współpraca to nie tylko umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, lecz także zdolność tworzenia więzi wśród członków grupy. Jest to możliwe dzięki wymianie myśli i doświadczeń, dzieleniu się emocjami.

W dobrej kooperacji tworzy się poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwałe i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów.

What does the child learn from group cooperation?

 • słuchania tego co ma do powiedzenia ktoś inny
 • szacunku do drugiego człowieka i jego poglądów
 • w jaki sposób odnosić się do innych
 • wyrażania własnych racji i przekonań
 • dyskutowania
 • cierpliwości, czekania na swoją kolej.
 • komunikowania swoje potrzeby.
 • proszenia o pomoc.
 • pomagania innym.
 • kompromisów .
 • radzenia sobie z problemami.
 • tworzenia i przestrzegania zasad.
 • umiejętności dzielenia się z innymi.
 • odpowiedniej organizacji pracy.
 • oceniania swojej pracy i pracy innych.
 • odpowiedzialności za swoją pracę, bo ma ona wpływ na rezultat pracy całej grupy

Aby współpraca mogła zaistnieć, potrzebne są rozwinięte inne umiejętności prospołeczne, o których piszą w swoim programie Ellen McGinnis i Arnold Goldstein (2003).

Najważniejsze z nich to:

 • aktywne słuchanie,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych,
 • komunikowanie potrzeb (proszenie o pomoc i oferowanie pomocy, odmawianie i akceptowanie odmowy),
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i popełnianymi błędami,
 • rozwiązywanie problemów, w tym także konfliktów,
 • dzielenie się,
 • zapraszanie i dołączanie do zabawy.

Źródło: https://balonblum.pl/artykuly/o-wspolpracy-miedzy-dziecmi