The International Spelling Bee Contest

 • odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa wśród dzieci ze szkół podstawowych
 • doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie
 • praca nad wystąpieniami publicznymi
 • promowanie zdolności dzieci
 • motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo
 • integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek

The International Speaking Contest

 • odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa anglojęzycznego wśród dzieci szkół podstawowych
 • naukę autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • promowanie talentu dzieci i pobudzanie aktywności twórczej
 • doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem i warsztatowych umiejętności recytatorskich
 • inspirowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej
 • integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek

Konkurs “Rozmaitości Matematyczne 2022”

 • odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji matematycznych wśród dzieci szkół podstawowych
 • poszerzenie zakresu umiejętności matematycznych poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania
 • rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania
 • promowanie zdolności dzieci
 • motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo
 • integrowanie dzieci z różnych szkół
 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym