Od ubiegłego roku, Szkoła Międzynarodowa jest organizatorem tego najbardziej znanego na świecie konkursu związanego z nauką języka angielskiego. „Spelling Bee” ma już ponad 90 lat!

W roku szkolnym 2019/2020 i w roku szkolnym 2020/2021 konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.