Czy dziecko powinno mieć obowiązki?

 • gallery

Psychologowie podkreślają, że obowiązki w życiu dziecka są niezbędne. Obowiązki domowe nie tylko uczą dziecko odpowiedzialności, ale również poczucia sprawczości, a co za tym idzie poczucia własnej wartości, satysfakcji i dumy. Obowiązki powinny być adekwatne do wieku i możliwości dziecka, a pochwała za ich wykonanie powinna być związana nie z rezultatem- efektem (np. idealnie posłane łóżko), ale z wkładem w życie rodziny, staraniami dziecka, wysiłkiem i chęcią pomocy.

Oto kilka wskazówek, co może zrobić rodzic, którego dziecko nie chce wykonywać obowiązków domowych:

 • zastanowić się, czy wymyślone przez nas obowiązki nie przekraczają możliwości dziecka
 • przedyskutować z dzieckiem, czy chciałoby zamienić ten obowiązek na inny
 • omówić z dzieckiem, czy ma jakieś inne pomysły na wsparcie życia rodzinnego, jeśli tak, to jakie?
 • upewnić się, że nasze oczekiwania są jasno sformułowane i dziecko rozumie, co ma zrobić i w jaki sposób
 • niektórym dzieciom pomocne w organizacji ich obowiązków są tygodniowe plany i listy poszczególnych zadań do wykonania
 • przyjrzeć się dziecku: jego formie, nastrojowi itd. (może mieć gorszy dzień, być przemęczony, chory, przechodzić kryzys itp.),
 • nie być zbyt sztywnym w oczekiwaniach względem dziecka, nic się nie stanie, jak od czasu do czasu zabawki dziecka przed snem nie będą poukładane
 • nie traktować obowiązków domowych jako kary, czy konsekwencji za złe zachowanie dziecka
 • podkreślać, że obowiązki są wspólną odpowiedzialnością każdego członka rodziny ułatwiającą codzienną organizację życia
 • upewnić się, że dziecko słyszy nasze „dziękuję” i ma poczucie, że zauważamy jego wkład
 • nie krytykujmy ani nie porównujmy pracy dziecka do jego rodzeństwa, czy do naszej pracy
 • łączmy wykonanie obowiązków z rezultatem (jeśli razem posprzątamy, pójdzie nam szybciej i będziemy mogli wyjść wcześniej na plac zabaw)