Nauczyciele uczący w Podstawowej Szkole Międzynarodowej The International School w Warszawie w ramach swoich zajęć, zarówno w programie polskim, jak i kanadyjskim, często realizują różnorodne projekty przeznaczone dla uczniów poszczególnych klas. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie skłoniły nas do poszerzenia przestrzeni dla treści (zarówno programowych, jak i wykraczających poza podstawę programową) realizowanych metodą projektów. W związku z tym, w roku szkolnym 2017/2018, podjęliśmy decyzję o realizacji serii projektów globalnych, dedykowanych wszystkim uczniom klas 0-3 i 4-6.

Odyseja Umysłu

Przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Uczy dzieci kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.Konkurs składa się z dwóch części: problemów spontanicznych oraz problemu długoterminowego.

Projekt integracyjno-historyczny

Pierwszym z naszych pomysłów, zrealizowanym w roku szkolnym 2017/2018, jest projekt integracyjno-historyczny. W dniach od 27 do 29 września 2017 roku uczniowie klasy 4a i 4b, a od 4 do 6 października 2017 uczniowie klasy 5 oraz 6 uczestniczyli w projekcie realizowanym w Golubiu Dobrzyniu.

National Geographic Odkrywca

Dwujęzyczny polsko-angielski magazyn edukacyjny o tematyce popularnonaukowej, o poziomie trudności uwzględniającym grupę wiekową oraz umiejętności odbiorcy. Wspomaga rozwój pamięci, uwagę, koncentrację, czytanie ze zrozumieniem oraz wyobraźnię.Dzieci opracowują wyzwania; opracowują temat nawiązujący do danego artykułu według własnych pomysłów, następnie prezentują go na forum klasy.

eTwinning

Promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami uczą się od siebie nawzajem ponad granicami państw.To komunikacja, współpraca oraz realizacja projektów pomiędzy uczniami szkół w Polsce i Europie.

Szkoła na pTAK!

to ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona Przyrodzie, a w szczególności ptakom. To przede wszystkim zajęcia, spotkania, warsztaty, wykłady i prelekcje, wycieczki przyrodnicze oraz konkursy czy konkretne działania chroniące Przyrodę.
Noc Sów – udział w jedynej takiej nocy w Polsce – ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym poświęconemu sowom.

Klub Młodego Odkrywcy

Dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik. Dzieci lepiej chłoną i rozumieją nowe zagadnienia. Uczą się współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności, budują pewność siebie.

Projekt teatralny

Da naszym uczniom szansę na:

  • zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, jego genezy i historii,
  • poznanie różnych typów teatrów oraz ich specyficznego języka,
  • zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy ludzi związanych z teatrem w sytuacji bezpośrednich kontaktów,
  • samodzielne przygotowanie krótkiej, improwizowanej etiudy teatralnej,