Za nami miesiąc projektowy pod hasłem „Don,t hate educate”. Był to bardzo ważny czas dla uczniów oraz wszystkich pracowników Szkoły. Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, że do szkoły przychodzimy przede wszystkim, aby zdobywać wiedzę. Wszystkie zachowania, które przeszkadzają, bądź zaburzają ten proces są niepożądane. Wykonaliśmy szereg działań zachęcających dzieci do zastanowienia się nad swoim zachowaniem. Poczynając od dekoracji hallu szkolnego, która składała się między innymi z balonów w kolorze czerwonym z przezwiskami. Były to epitety, którymi dzieci posługują się na co dzień, np.:”Jesteś głupi”, „Nie lubię Cię” – wypisane dużymi literami, w miejscu publicznym, zrobiły na uczniach duże wrażenie. Odbyliśmy szereg spotkań ze specjalistami spoza szkoły. Przeprowadziliśmy głosowanie na klasę, która jest postrzegana w szkole jako najbardziej przyjazna i kulturalna. Poniżej zestawienie działań w ramach projektu „Don’t hate educate.”

  • Przez miesiąc uczniowie dwa razy w tygodniu głosowali na kolegów z innej klasy, których uważają za przyjaznych, kulturalnych i godnych naśladowania – wygrała klasa IV. W nagrodę Szkoła ufundowała klasie wycieczkę do Muzeum Iluzji, a po powrocie uczniowie klasy czwartej będą świętować przy podwieczorku Pozytywnych Mistrzów w szkolnej Auli.
  • Uczniowie stworzyli łańcuch Dobrych Myśli doklejając kolejne ogniwa z dopisanym pozytywnym hasłem.
  • Naszym gościem była Gina Tremaglio – jedyny oficjalny europejski ambasador międzynarodowego projektu Kindness Rocks Project. W podsumowaniu Ms. Gina napisała między innymi: „In Grades 4 and 5, students had fruitful discussions about the impact of small and big acts of kindness for others and for ourselves. Grade 8 students also talked about the power of our words and wrote letters of kindness to people in their lives who have impacted them in positive ways. Our middle grades, 6 and 7, completed a gallery walk about bullying versus kindness and came to some profound conclusions.” Uczniowie ocenili spotkania z Ms. Giną jako bardzo inspirujące.
  • „Dziecko w sieci” – warsztaty z panem Bolesławem Michalskim. Warsztat miał na celu uświadomienie uczniom, co oznacza i jakie pociąga konsekwencje aktywność w sieci. Dla tych z Państwa, którzy uczestniczyli w warsztatach dla rodziców, załączam „Podręcznik dobrych praktyk cybernetycznych”, przekazany przez pana Bolesława Michalskiego.
  • Pani Renata Juszczyńska – psycholog, psychoterapeuta – przeprowadziła warsztaty „Przywództwo w grupie”. Tu wnioski są bardzo niepokojące, a obszary do pracy z dziećmi bardzo rozległe. Pozwolę sobie zacytować fragment podsumowania pani psycholog: „W każdej klasie znajduje się więcej niż jeden uczeń, który nie ma motywacji do przestrzegania zasad grupowych ułatwiających współpracę i prowadzenie lekcji. Przynajmniej 1/3 uczniów w każdej klasie nie widzi sensu uczenia się. Sporadyczni uczniowie przestrzegają zasad kultury osobistej, np.: jedno dziecko wita dorosłego zwrotem dzień dobry; uczniowie odwracają się tyłem do nauczyciela; uczniowie nie zachowują ciszy podczas lekcji, stosują zachowania prowokujące takie jak: przerywanie wypowiedzi nauczyciela, udzielanie celowo złych, prześmiewczych odpowiedzi, ignorowanie poleceń nauczyciela.” Jak Państwo widzą w tych obszarach mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przypominam, że nadrzędnym celem Szkoły jest edukacja, dlatego jeszcze raz apeluję o wsparcie naszych działań w zakresie kultury osobistej dzieci, przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej oraz motywacji do nauki. W drugim semestrze przeprowadzimy projekt z wykładami i warsztatami motywującymi do zdobywania wiedzy i uczenia się.
  • Wykład przeprowadzony przez Policjantkę z Wydziału Prewencji dla klas 6-8. Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej ludzi w młodym wieku. Zaskoczeniem była informacja, że już 13 latek w świetle prawa polskiego odpowiada za swoje czyny, a wbrew opinii naszych uczniów, mandat zapłacony przez rodziców nie rozwiązuje problemu. Poruszyliśmy też sprawę różnego rodzaju używek oraz obecności w cyberprzestrzeni w kontekście odpowiedzialności prawnej za nieodpowiednie lub nieuprawnione korzystanie z powyższych.

Wnioski z projektu „Don,t hate educate.”

Cztery tygodnie działań profilaktyczno-wychowawczych oceniamy jako bardzo owocne. Na większość naszych uczniów ten czas zatrzymania nad sprawami, które w codziennym funkcjonowaniu gdzieś uciekają niezauważone, wpłynął bardzo pozytywnie.

Z podsumowania warsztatów i spotkań z gośćmi ukazał nam się obraz, jak wiele obszarów do pracy przed nami. Wraz z nowym semestrem bieżącego roku szkolnego, będziemy je konsekwentnie naprawiać. Kolejnym działaniem ze strony Szkoły będzie równie rozbudowany i wspierany przez specjalistów program motywacyjny.