Created with GIMP

Magdalena Dąbkowska

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Świętokrzyskiego, kierunku geografia. Studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej umożliwiły mi pracę z dziećmi młodszymi, którą rozpoczęłam w 2013 roku będąc nieustannie związaną ze Szkołą Międzynarodową. Obecnie pełnię rolę nauczyciela wspomagającego. Wraz z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotowymi współorganizuję kształcenie uczniów, ułatwiam im funkcjonowanie tak, aby sprostali stawianym im wymaganiom. Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej pozwoliły mi na podjęcie kolejnych wyzwań. Od 2018 roku pełnię rolę reedukatora  w naszej placówce. Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych pracuję z uczniami, którym trudniej jest opanować pewne umiejętności ze względu na zaburzenia rozwojowe. Praca z dziećmi to każdy dzień pełen wyzwań, niespodzianek, ale także radości.

Prywatnie jestem wielką miłośniczką tańca i muzyki. Pasjonuję się fotografią i fizyką, lubię literaturę faktu, siatkówkę oraz górskie wyprawy.

Inni członkowie