Created with GIMP

Anna Kerdelewicz

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Od początku mojej kariery zawodowej zajmuję się pracą z dziećmi. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie w Białymstoku, na wydziale Pedagogiki i Psychologii. W międzyczasie uczęszczałam na kursy angielskiego w szkole językowej Homeschool w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę w Niepublicznym Europejskim Przedszkolu Dwujęzycznym w Warszawie na stanowisku asystenta językowego, a następnie wychowawcy. Ukończyłam Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, a także Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych SGGW. Uczęszczałam na kurs Glottodydaktyki Przedszkolnej i Nauczania Zintegrowanego opracowany przez prof. B. Rocławskiego organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku, gdzie zdobyłam wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego. Poznałam bardzo efektywne metody nauczania czytania, pisania i liczenia; dowiedziałam się jak pomagać dzieciom przejawiającym trudności szkolne. Kolejnym krokiem było podjęcie pracy w Przedszkolu Międzynarodowym International Preschool w Józefosławiu na stanowisku wychowawcy.

Obecnie pełnię rolę wychowawcy klasy 2.

Mam dwoje dzieci – syna Maćka i córkę Lenkę. Są moimi najukochańszymi nauczycielami na świecie! To one najlepiej weryfikują moje pomysły i uczą mnie JAK UCZYĆ!

Inni członkowie