Komunikacja

W życiu każdego dziecka bardzo istotne jest to, by w relacji z rodzicem, czy opiekunem czuło się rozumiane, akceptowane i szanowane. Rolą rodzica jest wychodzenie naprzeciw tym potrzebom. Poprawna komunikacja jest jednym z najistotniejszych elementów w procesie budowania głębokiej i trwałej więzi między dzieckiem i rodzicem. Dodatkowo ma ona kluczowy wpływ na styl i rodzaj wchodzenia we wszystkie inne relacje dziecka w przyszłości. Warto więc przyjrzeć się bliżej codziennym rozmowom z naszymi dziećmi.

Rodzicu, oto kilka rad, które pomogą Ci poprawić komunikację z Twoim dzieckiem:

1. Zadawaj dziecku pytania otwarte
Zadawaj dziecku takie pytania, by miało ono szansę otwarcie się wypowiedzieć. Dzięki temu doprowadzisz do dalszej rozmowy, a nie – utniesz dialog. Pytania wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie”, nie dadzą dziecku takiej możliwości, a Tobie szansy na głębszą rozmowę.Raczej zachęcaj dziecko do tego, by coś opisywało, czy wyraziło swoją opinię, niż podsumowało Twoje przypuszczenia jednym słowem i urwało dialog.

2. Wczuj się w emocje dziecka

Zdolność do postawienia się w sytuacji drugiej osoby i próba rozumienia jej uczuć jest jedną z ważniejszych cech dobrej komunikacji. Gdy dziecko nie potrafi opisać przeżyć, które mu towarzyszą, a widzisz, że doświadcza wielkich emocji postaraj się nazywać to, co widzisz: „Wydaje mi się, że jesteś wściekły, zezłoszczony, smutny…”. W ten sposób być może pomożesz mu odnaleźć właściwe określenie jego przeżyć, a tym samym sprawisz mu ulgę i zredukujesz napięcie.

3. Używaj języka emocji
Nie wstydź się mówić i wyrażać własne przeżycia. To sprawi, że rozmowa nabierze emocjonalnego i osobistego charakteru. Opowiadaj dziecku o swoich doświadczeniach i pytaj je o jego własne. Staraj się używać słów określających Twoje emocje w kontekście określonych sytuacji. Dzięki temu Twoje dziecko będzie spontanicznie uczyło się nazywania i opisywania nawet bardzo skomplikowanych stanów emocjonalnych.

4. Staraj się podtrzymać rozmowę
Próbuj podchwycić coś z wypowiedzi dziecka, odnoś się do tego, odpowiadaj zadając dziecku pytania, parafrazuj jego wypowiedzi. To wszystko sprawi, że wzmocnisz jego wiarę we własne zdolności komunikacyjne, a poza tym jest duża szansa, że w tym dialogu poczuje się słuchane i słyszane. Nie używaj niezrozumianych słów i skomplikowanego języka. Nie staraj się też budować długich wypowiedzi w formie monologu. To nie zachęca dziecka do dzielenia się własnymi doświadczeniami, a może spowodować jego wycofanie się z kontaktu.

5. Wiedz, kiedy skończyć rozmowę

Obserwuj swoje dziecko podczas rozmowy. Gdy zauważysz, że nie patrzy Ci w oczy, odpowiada bezmyślnie lub stale prosi, żebyś powtórzył co mówiłeś, może warto odłożyć Wasza rozmowę na kiedy indziej. Żadna rozmowa nie ma sensu, jeśli nie angażuje obydwu stron.

Zofia Piersa-Poddębniak
psycholog, psychoterapeutka