Anna Kerdelewicz

Nazywam się Anna Kerdelewicz. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się pracą z dziećmi. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Na wydziale Pedagogiki i Psychologii ukończyłam specjalizację Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. W międzyczasie uczęszczałam na kursy angielskiego w szkole językowej Homeschool w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę w Niepublicznym Europejskim Przedszkolu Dwujęzycznym w Warszawie na stanowisku asystenta językowego, a następnie wychowawcy. Ukończyłam Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Skończyłam kurs Glottodydaktyki Przedszkolnej i Nauczania Zintegrowanego opracowany przez prof. B. Rocławskiego organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku. Zdobyłam odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego. Poznałam bardzo efektywne metody nauczania czytania, pisania i liczenia; dowiedziałam się jak pomagać dzieciom przejawiającym trudności szkolne.

Kolejnym krokiem było podjęcie pracy w Przedszkolu Międzynarodowym International Preschool w Warszawie. W ubiegłym roku pełniłam rolę nauczyciela wspomagającego w Szkole Międzynarodowej International School w Warszawie. Podjęłam Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych SGGW.

Obecnie pracuję w International School jako nauczyciel, wychowawca Klasy 0.
Mam dwoje dzieci – syna Maćka i córkę Lenkę. Są moimi najukochańszymi nauczycielami na świecie!!!
To one najlepiej weryfikują moje pomysły i uczą mnie JAK UCZYĆ!