Nazywam się Anna Kerdelewicz. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się pracą z dziećmi. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Na wydziale Pedagogiki i Psychologii ukończyłam specjalizację Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. W międzyczasie uczęszczałam na kursy angielskiego w szkole językowej Homeschool w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach rozpoczęłam pracę w Niepublicznym Europejskim Przedszkolu Dwujęzycznym w Warszawie na stanowisku asystenta językowego, a następnie wychowawcy. Czułam ogromną satysfakcję pracując z dziećmi. Znajomi z otoczenia stwierdzili, że mam do tego dar. Postanowiłam rozwijać się dalej w tym kierunku. Ukończyłam Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Skończyłam kurs Glottodydaktyki Przedszkolnej i Nauczania Zintegrowanego opracowany przez prof. B. Rocławskiego organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku. Zdobyłam odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego. Poznałam bardzo efektywne metody nauczania czytania, pisania i liczenia; dowiedziałam się jak pomagać dzieciom przejawiającym trudności szkolne.

Kolejnym krokiem było podjęcie pracy w Przedszkolu Międzynarodowym International Preschool w Warszawie. Poznałam tu wielu fantastycznych ludzi, którzy z pasją i profesjonalizmem podchodzili do swojej pracy.
Od nowego roku szkolnego będę pełniła funkcję asystenta nauczyciela w Szkole Międzynarodowej International School w Warszawie. Podejmuję także Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych prowadzonych przez SGGW. W przyszłości pragnę nauczać dzieci w początkowych klasach szkoły podstawowej.

Uwielbiam prowadzić zajęcia plastyczne i przyrodnicze.
Mam dwoje dzieci – syna Maćka i córkę Lenkę. Są moimi najukochańszymi nauczycielami na świecie!!!
To one najlepiej weryfikują moje pomysły i uczą mnie JAK UCZYĆ!