Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School jest niepubliczną szkołą podstawową.
Dzieci uczące się w klasach 0-3 przebywają w budynku przy ulicy Działkowej, natomiast dzieci uczące się w klasach 4-8 przebywają w zespole szkolnym przy ulicy Jagielskiej, gdzie znajduje się także Gimnazjum.

dsc_9815

Celem naszej placówki jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które stymuluje rozwój dziecka, uczy go systematycznej i wytrwałej pracy, uczy pokonywania własnych ograniczeń i gwarantuje wysokie kompetencje pedagogiczne. Zadaniem naszych wysoko wykwalifikowanych nauczycieli jest wspomaganie ucznia w poznawaniu otaczającego go świata i motywowanie go do osiągnięcia sukcesu, który mierzymy na wiele sposobów.

dsc_9747

Już 10 lat realizujemy program międzynarodowy. Każdego roku weryfikujemy rezultaty pracy z uczniami. Na nasz sukces edukacyjny składają się przemyślany program, współpraca pomiędzy domem a szkołą, dobór materiałów oraz indywidualizacja sposobów pracy z konkretną klasą. Uwzględniamy potrzeby edukacyjne danej grupy uczniów, dzięki czemu uczniowie efektywnie i w najodpowiedniejszy dla siebie sposób przyswajają wiedzę i umiejętności potrzebne na kolejnym etapie edukacji.

dsc_9133

Przyjęcie ucznia do placówki następuje po pozytywnym przejściu procedury rekrutacji, określonej w aktualnie obowiązującym „Wewnętrznym regulaminie rekrutacji”. Nasza szkoła prowadzi nauczanie w trzech językach: angielskim, polskim i francuskim. W naszej szkole od 10 lat z sukcesem wykorzystujemy metodę immersji. Dzięki metodzie immersji dzieci uczą się języków bez wysiłku, w naturalny sposób.

dsc_9069

Cenimy indywidualność każdego dziecka, respektując jednocześnie potrzeby klasy. Dbamy o zapewnienie jak najlepszej atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi. Dobro naszych uczniów jest dla nas najważniejsze, dlatego też zdecydowaliśmy się oddzielić klasy nauczania początkowego od starszych i przeznaczyć dla nich osobny budynek. Dzięki temu, dzieci w klasach najmłodszych mają całą szkołę i  jej wyposażenie dostosowane do swoich potrzeb i wieku.