Nauka w naszej szkole umożliwia korzystanie z systemu edukacji kanadyjskiej o najwyższym, światowym standardzie potwierdzonym światowymi testami PISA.

Zapraszamy do zapoznania się z programem języka angielskiego realizowanym w The International School:

Naszym celem było stworzenie miejsca łączącego gruntowne dydaktyczne podstawy nauki języka obcego z metodą pełnego zanurzenia w języku (immersji), stosowaną na świecie już prawie 50 lat. Bazujemy na programie realizowanym w kanadyjskiej prowincji Ontario, który funkcjonuje w oparciu o następujące przedmioty:

Language Arts
Mathematics
Social Studies
Science & Technology
Arts & Crafts

Siatka godzinowa powyższych przedmiotów w kolejnych klasach przedstawia się następująco:

tabela program

Wszystkie zajęcia w ramach programu prowadzone są przez licencjonowanych nauczycieli z Kanady i Stanów Zjednoczonych posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne i międzynarodowe doświadczenie. Współpracujemy z nauczycielami, dla których nauczanie ESL i przebywanie w wielokulturowym środowisku to nie tylko praca, a pomysł na życie.

Pracujemy z podręcznikami wykorzystywanymi w szkołach w Kanadzie, do których należą między innymi poniższe pozycje:

podreczniki program

Wymagania międzynarodowego programu kanadyjskiego łączymy ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Nasze zajęcia wzbogaciliśmy o gramatyczne lekcje obejmujące wymagania podstawy programowej MEN dla języków nowożytnych realizowanych w szkołach publicznych. Stanowi to uzupełnienie treści nauczanych metodą immersji poprzez dodanie materiałów obejmujących głównie gramatykę (czasy, ich odmianę, konstrukcje gramatyczne) i wybrane dodatkowe treści leksykalne. Taka realizacja programu pomaga naszym uczniom w przygotowaniu ich do egzaminów zewnętrznych po zakończeniu szkoły podstawowej. Pracując na gruncie europejskim już od wielu lat przy współpracy z British Council nasi uczniowie przystępują do zewnętrznych egzaminów Cambridge Assessment.

Wyniki prezentują się następująco:

wykres program

Oprócz licznych certyfikatów na koniec każdego semestru nasi uczniowie otrzymują opisową, bardzo szczegółową kartę raportu uwzględniającą postępy w nauce, która ma wagę świadectwa w Kanadzie i USA, a na koniec roku dodatkowo certyfikat kanadyjski z prowincji Ontario potwierdzający ukończenie danej klasy. Należy zaznaczyć, iż w procesie aplikacyjnym do szkół za granicą wymagane jest przedstawienie raportów semestralnych, opisujących postępy dziecka, autoryzowanych przez licencjonowanego nauczyciela.

Cele, które sobie stawiamy w ramach realizacji programu kanadyjskiego w Podstawowej Szkole Międzynarodowej The International School:

 1. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz budowanie ich pewności językowej
 2. rozwijanie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu:
  • kompleksowe przygotowanie projektu
  • zarządzanie informacjami
  • umiejętność prezentacji oraz branie udziału w debacie
  • nieszablonowe i kreatywne podejście do stawianych zadań
 3. dostosowanie programu do potrzeb uczniów, którzy nie są native speaker’ami
 4. modyfikacja programu i realizowanie wymagań określanych skalą CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages).

Będąc wieloletnimi praktykami i działając na warszawskim rynku od prawie 15 lat wierzymy, że oferta programu kanadyjskiego, którą Państwu przedstawiamy stanowi odpowiedź na poszukiwania wszystkich rodziców, którym zależy na gruntownej nauce i światowych standardach międzynarodowej edukacji dla dzieci.

Absolwenci naszej szkoły to młodzi obywatele świata o szerokich horyzontach, którzy już studiują w kraju lub za granicą, a ze względu na swoją biegłość językową potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji życiowej bez względu na miejsce zamieszkania. Nasi absolwenci to stypendyści międzynarodowych szkół w wielu miejscach na świecie.

Najważniejsze korzyści jakie uzyska Państwa dziecko podczas zajęć programu kanadyjskiego w naszej szkole to swobodne komunikowanie się w języku angielskim – użycie języka angielskiego będzie dla niego tak naturalne jak języka polskiego. Nawet, jeśli komunikując się popełni gramatyczne błędy lub dobierze nieodpowiednie słowo, to bez problemu będzie uczestniczyło w rozmowie. Warto podkreślić, iż dziecko pozna język poprzez program przedmiotowy, dyskusje czy zajęcia projektowe, często dużo wcześniej zanim pozna zasady gramatyczne w nim obowiązujące.

W naszej szkole języka nauczamy nie poprzez żmudną naukę słówek i gramatyki, lecz poprzez „zanurzenie się” w nim czyli mówienie, słuchanie i interakcję. Nie oznacza to jednak, iż nie doceniamy wagi znajomości gramatyki angielskiej – wręcz odwrotnie, podstaw gramatyki nauczamy jednocześnie z programem leksykalno-językowym, jednak przyrost wiedzy dziecka w zakresie przedmiotowym, choćby z racji ilości godzin przedmiotowych, jest niewspółmierny w stosunku do przyrostu wiedzy gramatycznej.

Często dziecko poprzez naśladowanie biegle posługuje się formami gramatycznymi, zanim je nazwie i pozna na lekcjach gramatyki. Jest to typowe dla nauki języka zbliżonej do nauki języka ojczystego.

Po więcej informacji zachęcamy do umówienia się na indywidualne spotkanie na terenie szkoły.
Serdecznie zapraszamy!