CO NAS WYRÓŻNIA?

IDEA_PLACOWKI

•   formuła dwujęzyczności realizowana metodą pełnej imersji językowej
•   wysoki poziom nauczania
•   treści wykraczające poza podstawę programową
•   3 miejsce szkoły w rankingu szkół w Warszawie po sprawdzianie klasy szóstej (OKE 2012)
•   efektywny program nauczania wzbogacony o autorskie rozwiązania
•   pasja i wysokie kwalifikacje zespołu nauczycieli polskich i kanadyjskich
•   metody nauczania aktywizujące intelekt i emocje
•   e-learning „Dell Connected Classroom”
•   metoda projektowa
•   hands-on learning w programie kanadyjskim
•   szerokie wykorzystanie multimediów (smart board)
•   zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka
 
  ›    zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne
  ›    ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  ›    przedmiotowe koła zainteresowań
  ›    kółka olimpijskie
 
 

PROGRAM KANADYJSKI

PROGRAM_NAUCZANIA

•   14 godzin programu kanadyjskiego(klasy 1-3)
•   11-14 godzin programu kanadyjskiego(klasy 4-6)
•   licencjonowani nauczyciele kanadyjscy
•   przedmioty w programie kanadyjskim
 
  ›    Language
  ›    Social Studies
  ›    Science and Technology
  ›    Mathematics
  ›    The Arts
•   program świąt i wydarzeń w języku angielskim
•   klasowe strony internetowe
•   pełna dwujęzyczność uczniów
•   gramatyka angielska jest częścią programów nauczania
•   anglojęzyczne zajęcia dodatkowe
•   partnerstwo z British Council
•   projekt rekonstrukcyjny "Imigracja"
•   debata publiczna
•   prezentacje i projekty
•   konkursy językowe
•   program Keystone, Cornerstone
 
 

CELE I MISJA SZKOŁY

O_NAS

•   stworzenie atmosfery życzliwości i wzajemnego zaufania
•   stworzenie atmosfery współpracy z nauczycielem w dążeniu do wyznaczonego celu
•   osiągnięcie przez uczniów biegłej umiejętności komunikacji w języku angielskim
•   przygotowanie do egzaminów organizowanych przez University of Cambridge (KET, PET, FCE)
•   stworzeni ciekawego programu edukacyjnych warsztatów i wycieczek
•   wsparcie dla różnorodnych zainteresowań i umiejętności
•   przygotowanie uczniów do dalszego samodzielnego i świadomego kształcenia się
•   wdrożenie różnych metod i form zdobywania wiedzy
•   wychowanie uczniów świadomych swoich umiejętności, otwartych na inne kultury i sposoby kształcenia
•   edukacja oparta na współpracy szkoły z rodziną i wspólnego budowania systemu wartości