Ukończenie Szkoły Międzynarodowej The International School jest dla dziecka doskonałym startem w dorosłe życie

Nasza szkoła oferuje kompleksowy ośmioletni program międzynarodowy, dzięki któremu nasi uczniowie mają możliwość doskonalenia swojej wiedzy i zdolności językowych, pod okiem licencjonowanych nauczycieli z Kanady i USA, jak i rozwijania solidnych podstaw w zakresie polskiej podstawy programowej, potwierdzonych wysokimi wynikami sprawdzianu po klasie szóstej.  Wierzymy, iż stworzenie warunków do rozwoju w różnych dziedzinach przyniesie uczniom wymierne korzyści edukacyjne w procesie kształcenia, a także umożliwi im rozwój takich cech osobowych jak samodyscyplina, systematyczność i samodzielność.

Nasza szkoła nie powiela schematów innych szkół, które zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego określają mianem  programu międzynarodowego, lecz oferuje program kanadyjskiej podstawy programowej, a w konsekwencji świadectwa (Report Cards) i certyfikaty wydawane uczniom (Certificates) przed zakończeniem roku szkolnego, potwierdzające postępy edukacyjne uczniów.

Zdajemy sobie sprawę, że proces wyboru szkoły może być bardzo trudny dla rodziców – dzięki połączeniu systemu edukacji kanadyjskiej i polskiej, ten wybór może stać się dla nich znacznie łatwiejszy.

Do edukacji podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, dlatego nasz program rozpoczyna się już od klasy „0”, a nad jego realizacją czuwa cały zespół złożony z Dyrektora Programowego, Koordynatora oraz Dyrektora, przebywającego na stałe w Kanadzie. Kadra naszej szkoły to wysokiej klasy specjaliści, a przy tym czujni i wymagający pedagodzy.

W ramach programu kanadyjskiego nasi uczniowie doskonalą swoją wiedzę z przedmiotów, których metodologia, sposób przyswajania wiedzy, terminologia i zakres materiału są dostosowane do nauczania prowadzonego za granicą przy wykorzystaniu pełnych materiałów źródłowych, książek, wsparcia multimedialnego  i publikacji dostępnych w Kanadzie.

DSC_8153
 • Tworzymy atmosferę życzliwości i wzajemnego zaufania
 • Współpracujemy z nauczycielem w dążeniu do wyznaczonego celu
 • Nasi uczniowie osiągają biegłą umiejętność komunikacji w języku angielskim
 • Przygotowujemy do egzaminów organizowanych przez University of Cambridge (KET, PET, FCE)
 • Stworzyliśmy ciekawy program edukacyjnych warsztatów i wycieczek dla wszystkich klas
dsc_0158-1
 • Realizujemy formułę dwujęzyczności metodą pełnej immersji językowej
 • Stosujemy e-learning „Dell Connected Classroom”
 • Uczymy metodą projektową
 • Promujemy hands-on learning w programie kanadyjskim
 • Szeroko wykorzystujemy multimedia (smart board)
 • Dzieci z opinią o wyjątkowych zdolnościach edukacyjnych otrzymają u nas dodatkowe, indywidualne wsparcie (IPE)
 • Realizujemy wiele zajęć wspierających indywidualny rozwój dziecka w tym zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne
 • Prowadzimy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych
 • Prowadzimy przedmiotowe koła zainteresowań oraz kółka olimpijskie
 • Program zajęć dodatkowych jest również w języku angielskim
dsc_9129
 • Wspieramy różnorodne zainteresowania i umiejętności uczniów
 • Przygotowujemy uczniów do dalszego samodzielnego i świadomego kształcenia się
 • Wdrażamy różne metody i formy zdobywania wiedzy
 • Wychowujemy uczniów świadomych swoich umiejętności, otwartych na inne kultury i sposoby kształcenia
 • Nasza edukacja jest oparta na współpracy szkoły z rodziną i wspólnym budowaniu systemu wartości
dsc_9022
 • Realizujemy 14 godzin programu kanadyjskiego (klasy 1-3)
 • Realizujemy 11-14 godzin programu kanadyjskiego (klasy 4-6)
 • Nasi nauczyciele kanadyjscy są licencjonowani
 • Program świąt i wydarzeń promujemy w języku angielskim
 • Posiadamy klasowe strony internetowe
 • Gramatyka angielska jest częścią programów nauczania
 • Posiadamy anglojęzyczne zajęcia dodatkowe i konkursy językowe
 • Realizujemy partnerstwo z British Council
 • Stawiamy na debatę publiczną w języku angielskim
 • Realizujemy program Keystone, Cornerston
 • Jesteśmy mentorem międzyszkolnego otwartego konkursu w języku angielskim