WYCIECZKA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Drodzy Rodzice,
W dniu 23.11.2023 (czwartek) planowana jest następująca wycieczka:

Miejsce:

Zamek Królewski w Warszawie

Klasa: 4

Obiad: W szkole

Strój i inne:
Galowy mundurek szkolny

Program: 
Warsztaty historyczne “U króla”

Czas rozpoczęcia: 12:00
Czas zakończenia: 15:30

Opiekunowie:
Marta Chojczak
Tomasz Dylewski

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
 
Z poważaniem,
Administracja Szkoły Międzynarodowej