Drodzy Rodzice,
W dniu 15 kwietnia 2024 r. planowana jest następująca wycieczka:

Miejsce: Wodociągi Warszawskie

Klasa: 4

Obiad: suchy prowiant

Strój: galowy mundurek szkolny

Program: edukacja ekologiczna

Czas rozpoczęcia: 10:50
Czas zakończenia: 15:00

Opiekunowie:
Marta Chojczak,
Grzegorz Kowalczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
 
Z poważaniem,
Administracja Szkoły Międzynarodowej