OPŁATY SZKOLNE 2022/2023

Opłata wpisowa3.000,- PLNpłatność jednorazowa
Roczna kwota czesnego
płatna w 10 ratach
(klasa 0)
2.750,- PLN10 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 10 ratach
(klasa 1)
2.750,- PLN10 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 10 ratach
(klasa 2)
2.640,- PLN10 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 12 ratach
(klasa 3)
2.200,- PLN12 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 12 ratach
(klasa 4-6)
2.200,- PLN12 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 12 ratach
(klasa 7)
2.300,- PLN12 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 10 ratach
OPCJA I (klasa 8)
2.760,- PLN10 rat
Roczna kwota czesnego
płatna w 12 ratach
OPCJA II (klasa 8)
2.300,- PLN12 rat
Wycieczki programowe400,- PLNpłatność jednorazowa
Zielona Szkołaod 1.150,- PLN
do 1.500,- PLN
płatność jednorazowa
bezpośrednio na konto
organizatora
Podręczniki i ćwiczenia,
które nie są
finansowane z dotacji
(zadatek do rozliczenia
po zakupie
podręczników)
500,- PLNpłatność jednorazowa
Wyprawka szkolna I200,- PLNpłatność jednorazowa
obejmująca semestr I
Wyprawka szkolna II200,- PLNpłatność jednorazowa
obejmująca semestr II
Ubezpieczeniedo 80,- PLNpłatność jednorazowa
ubezpieczenie grupowe
obejmuje okres od dnia
1 września do dnia 31 sierpnia.
Działa 24 godz na dobę.
Obejmuje zajęcia sportowe
w szkole i poza szkołą
za wyjątkiem sportów
ekstremalnych