OPŁATY SZKOLNE 2023/2024

KlasaRodzaj opłatyWysokość opłatyUWAGI / Ilość rat
0 – 8Opłata wpisowa3.500,- PLNpłatność jednorazowa
Klasa 0Rata czesnego3.500,- PLN10 rat
Klasa 1Rata czesnego3.150,- PLN10 rat
Klasa 2Rata czesnego3.025,- PLN10 rat
Klasa 3Rata czesnego3.025,- PLN10 rat
Klasa 4Rata czesnego2.520,- PLN12 rat
Klasa 5Rata czesnego2.520,- PLN12 rat
Klasa 6Rata czesnego3.025,- PLN12 rat
Klasa 7Rata czesnego2.630,- PLN12 rat
Klasa 8Rata czesnego OPCJA I3.156,- PLN10 rat
Klasa 8Rata czesnego OPCJA II2.630,- PLN12 rat
0 – 8Wycieczki programowe500,- PLNpłatność jednorazowa
0 – 8Podręczniki i ćwiczenia, które nie są finansowane z
dotacji (zadatek do rozliczenia)
500,- PLNpłatność jednorazowa
0 – 8Wyprawka szkolna I300,- PLNpłatność jednorazowa obejmująca
semestr I
0 – 8Wyprawka szkolna II300,- PLNpłatność jednorazowa obejmująca
semestr II
0 – 8Ubezpieczenie90,- PLNpłatność jednorazowa, ubezpieczenie
grupowe obejmuje okres od dnia 1
września do dnia 31 sierpnia. Działa 24
h/dobę. Obejmuje zajęcia sportowe w
szkole i poza szkołą za wyjątkiem
sportów ekstremalnych.
1 – 8Zielona szkoła1500 PLN – 2500 PLNpłatność jednorazowa bezpośrednio na
konto organizatora