WYCIECZKA DO MUZEUM PAŁACU KROLA JANA III W WIALNOWIE

05 days 02 hours 17 minutes 46 seconds

Drodzy Rodzice,
W dniu 14.12.2023 (czwartek) planowana jest następująca wycieczka:

Miejsce:

Muzeum Pałacu
Króla Jana III
w Wilanowie

Klasa: 4

Obiad: W szkole

Strój i inne: Galowy mundurek szkolny

Program: Warsztaty rzeźbienia w mydle

Czas rozpoczęcia: 12:30
Czas zakończenia: 15:30

Opiekunowie:
Marta Chojczak
Jennifer Phan

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
 
Z poważaniem,
Administracja Szkoły Międzynarodowej