WYCIECZKA DO MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Drodzy Rodzice,
W dniu 16.11.2023 (czwartek) planowana jest następująca wycieczka:

Miejsce:

Muzeum
Łazienki Królewskie

Klasa: 6

Obiad: W szkole

Strój:
Galowy mundurek szkolny

Program: 
Lekcja muzealna

Czas rozpoczęcia: 8:45
Czas zakończenia: 13:20

Opiekunowie:
Joanna Bolewska
Viktoriia Dovbysh

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
 
Z poważaniem,
Administracja Szkoły Międzynarodowej