Znaczenie ciszy w procesie rozwoju dziecka

„Cisza przynosi nam często wiedzę, którą jeszcze nie do końca pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko, być może po raz pierwszy, spostrzega własne życie wewnętrzne. […] Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia.”

Maria Montessori

Niestety cisza w obecnych czasach jest „produktem” deficytowym. Nie tylko nie umiemy milczeć, ale również nie potrafimy wytrzymywać milczenia wokół nas. Coraz częściej otaczamy się dystraktorami, takimi jak wiecznie włączona telewizja, czy radio tylko po to, by nie doprowadzić do sytuacji, w której zostaniemy sami ze sobą i swoimi myślami.

Istnieje przekonanie, że spędzanie czasu w ciszy i skupienie uwagi na naszym życiu wewnętrznym, to marnowanie czasu. Tymczasem świadome przeżywanie i doświadczanie ciszy przez człowieka jest procesem niezwykle cennym, niosącym ogromne korzyści w różnych sferach życia zarówno dziecka, jak i dorosłego

Oto tylko niektóre korzyści płynące z umiejętności świadomego wyciszenia się dziecka:

 • Regeneracji i odpoczynek
 • Wsparcie procesu integracji sensorycznej
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji oraz uwagi
 • Ćwiczenie umiejętności pełnego angażowania innych niż tylko wzrokowy zmysłów
 • Pogłębianie świadomości własnych uczuć i stanów emocjonalnych
 • Odciążenie układu nerwowego
 • Koncentracja na potrzebach własnego ciała (np. prawidłowym oddechu, rozluźnieniu mięśni)
 • Kształtowanie umiejętności autorefleksji
 • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu wewnętrznego
 • Poprawienie ogólnego samopoczucia
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnego ciała

Zachęcamy Państwa do wdrażania ćwiczeń relaksacyjnych w codzienne życie wszystkich członków rodziny. Kilka wspólnych minut w ciszy może stać się niezwykłym momentem zatrzymania i odcięcia się od codziennych stresów, a tym samym integrującym całą rodzinę doświadczeniem.