Międzynarodową kulturą pracy oraz nauki fascynuję się od lat. Swoją przygodę zaczęłam od
uczęszczania na kursy językowe organizowane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jako
uczestniczka wymiany studenckiej (Program Sokrates/Erasmus), absolwentka studiów
International Business Program (Wydział Zarządzania UW) oraz Public Relations (SGH)
miałam również okazję studiować i pracować w środowisku międzynarodowym. Jednak
poczucie spełnienia zawodowego przyszło wraz z podjęciem pracy lektora języka angielskiego
oraz ukończeniem studiów w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji
Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Praca w Podstawowej Szkole Międzynarodowej The International School jest dla mnie
czasem wyjątkowym, gdyż pozwala mi łączyć doświadczenie zdobyte w korporacjach oraz
szkole językowej.  W kontaktach z uczniami nieocenione oraz bardzo przydatne okazały się
praktyczne umiejętności, które zdobyłam uczestnicząc w obozach Dzieła Nowego Tysiąclecia
oraz w obozach żeglarskich jako wychowawca dzieci i młodzieży.

Do moich największych pasji należą taniec towarzyski, teatr muzyczny oraz czytanie książek.