Katarzyna Lesicz-Stanisławska

Wybór zawodu nauczyciela to w moim przypadku spełnienie marzeń z
dzieciństwa. Filologia polska również była wyborem oczywistym, podobnie jak studia
z pedagogiki szkolnej i korekcyjnej.

Kierując się marzeniami znalazłam pracę, która daje mi ogromną satysfakcję.
Uczniowie codziennie przekazują mi potężną dawkę pozytywnej energii i motywują
do wytężonej pracy. Uwielbiam rozwijające dyskusje i wspólną pracę nad
problemowymi zagadnieniami. Każdy dzień w szkole to dla mnie pozytywne
wyzwanie.

Moim największym sukcesem w pracy są uczniowie, których udaje mi się
zarazić pasją do języka polskiego, zwłaszcza literatury. Sukcesem czysto ludzkim są
moi wychowankowie, którzy po ukończeniu szkoły pamiętają o mnie – wracają,
odwiedzają mnie żeby opowiedzieć o swoich sukcesach, czasem porażkach. Ten typ
relacji jest dla mnie szczególnie cenny.

Moją osobistą pasją jest literatura, zwłaszcza polska i skandynawska.
Wynikiem tych zainteresowań jest: powstająca praca doktorska, publikacje artykułów
naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach oraz redakcja książki pod tytułem
Polska literatura wysoka i popularna 1864-1918. Chętnie biorę także udział w
konferencjach naukowych. Szczęście przynoszą mi również chwile spędzone z
rodziną, podróże oraz treningi sportowe.

Moje motto życiowe, które doskonale realizuje się zwłaszcza w sytuacjach
trudnych, to: Pamiętaj – wszystko jest po coś.