Ze Szkołą Międzynarodową związana jestem od stycznia 2015.Dotychczasowe wykształcenie i
doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce i za granicą sprawia, że nabyte umiejętności
mogę wykorzystać w obecnej pracy. Jestem osobą otwartą i gotową do podejmowania
nowych wyzwań. Lubię pracę z ludźmi a potrzeby innych i chęć rozwiązywania problemów
zawsze stawiam na pierwszym miejscu – dlatego tu jestem. Potrafię się radować pięknem
świata… więc w wolnym czasie oddaje się podróżowaniu najchętniej do miejsc jeszcze mi
nieznanych.