Stephen Bergen

“Każda sekunda naszego życia jest nowym i unikalnym momentem we wszechświecie; momentem, którego nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie. A czego uczymy naszych dzieci? Uczymy ich, że dwa dodać dwa to cztery, a Paryż jest stolicą Francji. A kiedy zaczniemy uczyć ich tego, kim

Lucas Kuzma

Patrząc na to z matematycznego punktu widzenia, dzieci spędzają około 30% ich prawdziwego życia w szkole tygodniowo pod opieką i nadzorem nauczycieli. To samo można powiedzieć o nauczycielach, którzy spędzają większość czasu z tą samą grupą uczniów. Ważne jest, aby klasa stała si