Brooke Meraw

Pochodzę z małego miasteczka w środkowej części Ontario. Moje wykształcenie obejmuje Język Angielski i Językoznawstwo ze specjalnością nauki języka przez dzieci i nauki drugiego języka. Wykształcenie zdobyłam w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii. Udzielałam zarówno prywatnych le

Sandra Farag

Nazywam się Sandra Farag. Pochodzę z Kanady jednak mam też egipskie korzenie. Mieszkałam w wielu krajach, m.in. w Bahrajnie i Omanie. Jeżdżąc do wielu ciekawych miejsc, postrzegam siebie jako obywatela świata. Posiadam sześcioletnie doświadczenie w nauczaniu m.in. w Hiszpanii, Egipcie i w

Artur Lipian

Nazywam się Artur Lipian i jestem nowym nauczycielem program kanadyjskiego w klasach 4. Większość życia spędziłem w Toronto w Kanadzie, gdzie uzyskałem stopień magistra w dziedzinie polskiej historii współczesnej oraz stopień licencjata na wydziale pedagogicznym. Posiadam kilkuletnie d

Stephen Bergen

“Każda sekunda naszego życia jest nowym i unikalnym momentem we wszechświecie; momentem, którego nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie. A czego uczymy naszych dzieci? Uczymy ich, że dwa dodać dwa to cztery, a Paryż jest stolicą Francji. A kiedy zaczniemy uczyć ich tego, kim

Lucas Kuzma

Patrząc na to z matematycznego punktu widzenia, dzieci spędzają około 30% ich prawdziwego życia w szkole tygodniowo pod opieką i nadzorem nauczycieli. To samo można powiedzieć o nauczycielach, którzy spędzają większość czasu z tą samą grupą uczniów. Ważne jest, aby klasa stała si