Sarah Johnson

Bardzo się cieszę, że mogę być częścią zespołu programu kanadyjskiego już drugi rok! Mój mąż, Stephen Bergen (nauczyciel 5 i 6 klasy), i ja cieszymy się, że mieszkamy w Polsce i jesteśmy częścią społeczności Szkoły Międzynarodowej. W tym roku, jestem asystentem nauczyciela w 2

Magdalena Dąbkowska

Nazywam się Magdalena Dąbkowska. Pochodzę z Pionek, małej miejscowości w powiecie radomskim. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Anna Kerdelewicz

Nazywam się Anna Kerdelewicz. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się pracą z dziećmi. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie w Białymstoku. Na wydziale Pedagogiki i Psychologii ukończyłam specjalizację Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. W międzyczasie uczęszczałam na