Statut Jagielska /obowiązuje od 1.09.2017

Regulamin szkoły

Program Wychowawczy

Regulamin nauczania języków obcych kl. 4-8

WSO

Regulamin biblioteki

Program Profilaktyczny