Dobro naszych uczniów jest dla nas najważniejsze, dlatego też zdecydowaliśmy się oddzielić klasy nauczania początkowego od starszych i przeznaczyć dla nich osobny budynek. Dzięki temu dzieci w klasach najmłodszych mają cały budynek i jego wyposażenie dostosowane do swojego wieku. Sale, w których dzieci spędzają większość dnia są duże, klimatyzowane, przystosowane do nauki i zabawy oraz odpoczynku lub zajęć dodatkowych.

Każda sala wyposażona jest w system multimedialny Smart Board oraz projektor i komputer, co umożliwia nauczycielom aktywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem zasobów multimedialnych. Dzieci mają do dyspozycji plac do zabaw i gry w piłkę, biblioteczkę angielską i polską, stołówkę oraz aulę sportową, a wyposażenie budynku jest dostosowane do ich potrzeb. Szkoła pracuje w systemie “bez dzwonków”. Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.


Wiek dzieci

Ilość dzieci

Klasa 0


Wiek dzieci

Ilość dzieci

Klasa 2


Wiek dzieci

Ilość dzieci

Klasa 1


Wiek dzieci

Ilość dzieci

Klasa 3