Wyniki Konkursów

Klasa 0-3
Klasa 4-6

W 2016 roku nasi uczniowie klas szóstych po raz ostatni przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty, który nasi absolwenci regularnie zdawali z bardzo dobrymi wynikami. W 2012 roku nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w rankingu warszawskich niepublicznych szkół podstawowych na podstawie wyników uzyskanych przez naszych uczniów, natomiast w 2013 roku zajęliśmy miejsce czwarte. Każdego roku średni wynik szkoły plasował ją w pierwszej dziesiątce szkół w Warszawie, zdecydowanie powyżej średniej zdefiniowanej dla Warszawy oraz dzielnicy Ursynów.

Szkoła jest organizatorem i gospodarzem anglojęzycznego międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „The International Speaking Contest”,  którego trzecia edycja w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Honorowy Patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty, British Council i Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Głównym założeniem konkursu jest odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa wśród uczniów szkół podstawowych, pobudzanie aktywności twórczej oraz nauka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność poprawnego operowania słowem oraz warsztatowe umiejętności recytatorskie w języku angielskim. Wydarzenie to stanowi też idealną okazję do integrowania dzieci z różnych szkół i placówek oświatowych. W drugiej edycji konkursu uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze i trzecie miejsce.

Każdego roku wielu naszych uczniów przystępuje do egzaminów Cambridge English. Z dumą możemy poinformować, iż połowa uczestników zdaje je z wyróżnieniem.

Nasi uczniowie są również utalentowanymi sportowcami. Dużym powodzeniem cieszy się doroczny Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, w którym uczniowie rywalizują o zdobycie najwyższych lokat. Nasi uczniowie uczestniczą też w kolejnych edycjach Mistrzostw Warszawy Szkół Niepublicznych w Narciarstwie i Snowboardzie i zdążyli już nas przyzwyczaić do tego, iż co roku stają na podium zdobywając najwyższe lokaty i medale.

dsc_0601

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając tytuły laureatów i wyróżnienia. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy matematyczne, w których nasi uczniowie zajmują najwyższe miejsca. W 2015 roku jeden z naszych uczniów zajął pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” osiągając maksymalny możliwy wynik 120 punktów i został wyróżniony zaproszeniem na oficjalną uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Politechnice Warszawskiej.

DSC_0244

Każdego roku zgłaszamy naszych uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX, w którym zdobywają tytuły laureatów oraz uzyskują bardzo dobre wyniki. Możemy się poszczycić, iż w 2014 roku w rankingu 100 szkół z powiatu warszawskiego biorących udział w konkursie FOX, nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepszy wynik klas III-IV oraz drugie miejsce w kategorii najlepszy wynik klas V-VI.

dsc_0240

Co roku szkoła uczestniczy w ogólnopolskich olimpiadach Olimpus z języka polskiego, angielskiego i matematyki dla klas IV-VI oraz Olimpusek dla klas I-III w formie sprawdzianu zintegrowanego i sprawdzianu z języka angielskiego. Możemy poszczycić się też laureatami w wielu anglojęzycznych konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do konkursu w słuchaniu ze zrozumieniem „THE BAT KID”, w którym 25 naszych uczniów zajęło pierwsze, drugie i trzecie miejsca. W tym roku szkolnym nasi uczniowie również po raz pierwszy uczestniczyli w anglojęzycznym konkursie „LEON,” w którym dwie osoby zajęły pierwsze miejsca, a kolejne dwie zajęły miejsca trzecie.

Bez tytułu

Osiągamy również sukcesy w wielu konkursach plastycznych, literackich i recytatorskich. Co roku nasi uczniowie znajdują się w gronie finalistów oraz osób wyróżnionych Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. W 2015 roku uczniowie klas pierwszych zajęli pierwsze i drugie miejsce w konkursie The 2015 Meridian Stars English Song & Poetry Competition.