The International School – logo

Anna Rokicka

Dyrektor
Alexa Massey

Alexa Massey

Nauczyciel Programu Kanadyjskiego
John Marchione

John Marchione

Nauczyciel Programu Kanadyjskiego
Created with GIMP

Marta Chojczak

Nauczyciel Języka Angielskiego
The International School – logo

Marta Jędrzejczyk

Nauczyciel Muzyki
The International School – logo

Jerzy Hakenberg

Nauczyciel Wychowania Fizycznego
Created with GIMP

Małgorzata Franczuk

Nauczyciel Języka Francuskiego
Created with GIMP

Ewelina Leśniewska

Nauczyciel Religii
Created with GIMP

Magdalena Dąbkowska

Nauczyciel Wspomagający
Created with GIMP

Sandra Farag

Nauczyciel Programu Kanadyjskiego
Created with GIMP

Anna Kerdelewicz

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej
Created with GIMP

Aleksandra Abramczyk

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej